A Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános és Sportiskola köszöntötte azokat a
diákokat, akik a tanév során városi, megyei illetve országos versenyeket
nyertek. A mosoly napon idén 111 diáknak gratulálhatott az intézmény
igazgatója.