Január elsejétől minden termőföldet be kell jelenteni a
földhivatalhoz, melynek költsége díjmentes. A bejelentés nem függ
a termőföld nagyságától és attól sem, hogy a termőföld bel -vagy
külterületen található.