Változtak az aratással, géphasználattal, illetve kazalrakással kapcsolatos előírások. A betakarításban résztvevő gépek kezelőinek például kötelező tűzvédelmi szemlét tartani, ezt előre be kell jelenteni az adott önkormányzati tűzoltóságnál, s az sem mindegy, milyen távolságra rakják egymástól, vagy úttól, épületektől a szalmakazlakat – az ezzel kapcsolatos előírásokat a változott országos Tűzvédelmi Szabályzat foglalja magába.

Az erő- és munkagépeket meghatározott számú és fajtájú, a gép méretétől függően egy-vagy két darab porral oltó készülékkel kell ellátni. Emellett a gépek műszaki állapotát is vizsgálni kell, így a kipufogó-vezetéket, a szikrafogót. A munka megkezdése előtt szemlét kell tartani, s erről 8 nappal korábban értesíteni kell az illetékes önkormányzat hivatásos tűzoltóságát. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, ennek egy, aláírt példányát az adott járművön kell elhelyezni, s egy másikat a tűzoltóságnak meg kell küldeni. A gépeknél általánosan előírt vizsgálatok közé tartozik a kipufogó-rendszer, a szikrafogók ellenőrzése. Minden nap el kell végezni a munka közben felgyülemlett, éghető hulladék eltávolítását a gépekről, és fontos a földelő lánc megléte is. Az akkumulátorok borítását is meg kell vizsgálni, hogy esetleges szikraképződés ne okozhasson tüzet, s meg kell szüntetni a különféle hidraulikai elemeknél az olajszivárgást. A földeken, munka közben is van teendője a gépkezelőknek. Elsődleges szabály, hogy a tartalék üzemanyagot, kenőanyagot a gépektől, a kazlaktól, a gabonatáblától legalább 20 méterre kell elhelyezni, növénymentes helyen. A gépek olyan karbantartása, javítása, melyhez nyílt láng használata szükséges, vagy olaj, üzemanyag elfolyással járhat együtt tilos a gabonatáblán, szérűn, vagy szalma, széna, rostnövény tároló épületben végezni – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara. Munkaszünet idején a kalászos terménytől, táblától, tárolótól, kaszálótól legalább 15 méterre kell a gépeket leállítani. Általános szabály, hogy az aratást a táblák azon oldalán kell megkezdeni, amely vasúttal, közúttal szomszédos és itt 3 méteres védőszántást kell készíteni. Ilyen védőszántás szükséges a kazlak köré is.

Az aratást követő időszak tűzvédelmére vonatkozik, hogy Magyarországon évek óta jogszabály tiltja a tarlóégetést, aki ez ellen vét, az szabálysértést követ el mindemellett a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot erre vonatkozó előírását is megsérti. Az avar-, nád- és növényi hulladékégetés alkalomszerű feladat, melynek helyéről, idejéről az égetés előtt 24 órával értesíteni kell a tűzoltóságot.