Elsőként a munkaügyi kirendeltség adott tájékoztatást a munkaerő-piaci foglalkoztatási helyzetről, lehetőségekről, amelyhez kapcsolódott egy kistérségi foglalkoztatási európai uniós nyertes pályázat összefoglalója. Következett a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési szolgáltatás tavalyi évének értékelése. A 3-6. napirendi pontokban intézményvezetők megbízásáról döntöttek az alábbiak szerint, több pályázat alapján az Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjévé Győri Zsuzsannát, a Bocskai István Szakképző Iskola igazgatójává Szilágyi Lajost, a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatójává Fekésházi Tibort, a Pávai-Vajna Ferenc Általános Iskola igazgatójává pedig Lászlók Jánosnét nevezték ki 5 évre.

A 7-13. sorszámú előterjesztéseknek megfelelően egyes önkormányzati intézmények működési dokumentumait módosították a képviselők. 14-ként a kertmozi nyári üzemeltetését célzó javaslat nem kapott többséget, így az zárva lesz. 15. napirendként a Hungarospa Zrt. számolt be a gyógyvíz-értékesítés helyzetéről korábban született testületi határozat alapján, ennek megfelelően a jövőre egységes szerződés-típusokat fogadott el a képviselő-testület a Hungarospa által a szállodáknak nyújtott szolgáltatásokra. Döntés született a közterületek idei konkrét felújítási munkáiról, valamint az utcabútorok beszerzéséről (16-17. napirend). Újabb határozathozatal történt a városközpont-rehabilitációs pályázatról, a dokumentációt a II. fordulóra benyújtja az önkormányzat (18.). A következő határozat két magánszemély által közterületen létesített parkoló fennmaradásához járul hozzá. (A 20. sorszámú előterjesztést benyújtója visszavonta, új anyagot készít a következő ülésre.) Az ülés a megszokott módon tájékoztatókkal, interpellációra adott válasz elfogadásával, kérdések-interpellációk és bejelentések elhangzásával zárult.