– A Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozásával a kormányzat célja, hogy a magyar kultúra által létrehozott valamennyi alkotást, a szépirodalomtól a képzőművészeten át a filmművészetig biztonságos, digitális úton rögzítse és hozzáférhetővé tegye egy központi nyilvános felületen. – mondta Szőcs Géza.

A cél nem csupán az alkotások többszörösen biztosított digitális megőrzése, hanem a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára, a jogdíjjal nem terhelt alkotások esetében díjmenetesen, szükség esetén pedig online díjfizetés mellett. Az archívum törekszik a minél szélesebb körű szabad felhasználás megteremtésére a nemzeti és uniós szerzői jog keretei között. Mivel a kultúra szövete naponta új alkotásokat hoz létre, a gyűjtemény is folyamatosan új alkotásokkal gyarapszik. Ezek rögzítése és archiválása szintén a létrejövő Magyar Nemzeti Digitális Archívum feladata.

A továbbiakban az archívum feladata többek között a magyar nemzeti kultúrkincs elérhetővé és újra felhasználhatóvá tétele az Europeana, az uniós digitális könyvtáron keresztül. Élve az archívum központi szerepéből adódó előnyökkel, Magyarországnak lehetősége nyílik belátható időn belül tekintélyes mennyiségű adattal, digitális dokumentummal bővítenie az Europeana könyvtárat. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum egy már meglévő és működő intézmény, a Magyar Nemzeti Filmarchívum átalakulásával jön létre. Az új intézmény, mely a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet nevet viseli, a továbbiakban főigazgató irányításával folytatja munkáját. A Filmarchívum korábbi igazgatónője, Gyürey Vera szakmai főtanácsadóként működik közre a Filmintézet munkájában.

(Kultúráért Felelős Államtitkárság, kormany.hu)