Lovagi eszmék a 21. században címmel tartott előadást
Hajdúszoboszlón a hazánkban újjáalakult Nemzetközi Kerekasztal
Lovagrend. A főbb célokat Anglia főlovagja ismertette.