Az ünnepen háttérbe kell kerülnie a vitáknak, és azon közös
értékeknek szükséges a figyelem középpontjába kerülni, amelyek
a demokratikus politikai közösség sokféle világnézetű és politikai
ízlésű tagjait összekötik egymással. – Ezt a gondolatot fogalmazta
meg beszéde elején az 1956-os megemlékezés szónoka. A városi
ünnepséget október 23-án délután tartották meg a főtéren álló
kopjafánál.