A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet
szerint a 90., 95. és 100. életévüket betöltött időseket köszöntő
illeti meg. A miniszterelnök jókívánságait tolmácsoló okiratot a
napokban a 90 éves Hegedűs Zoltánné vehette át.