A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2004-ben hozta létre a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaságot azzal a céllal, hogy feltárja, és minőségi védjeggyel ismerje el a megye kiemelkedő termékeit. További célok között fogalmazódott meg, hogy szükség van a megyében előállított termékek magas minőségi színvonalának elismerésére, népszerűsítésére, piacra jutásának segítésére, a fogyasztók minőségtudatosságának alakítására. A társaság minden év májusában pályázatot ír ki a kitüntető díj elnyerésére. A társaság tagjai ebben az évben a 2011. május 26-i ülésén döntöttek a 2011. évi pályázat kiírásáró1. A pályázatok beérkezési határideje 2011. augusztus 26., így várhatóan szeptember hónapban döntés születik a díjak odaítéléséről. A díjátadással egyidejűleg a pályázott termékekbő1 kiállítás berendezésére is sor kerül.;

A pályázható termék kategóriák a következők: kézműves alkotások, kézműipari termékek, mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek, ipari termékek.

A pályázók Hajdú-Bihar megyében székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, természetes személyek, valamint társadalmi és civil szervezetek lehetnek. Egy pályázó csak egy termékre, termékcsoportra nyújthat be pályázatot. Az elbírálásban előnyt élveznek a környezetbarát-, bio-, valamint ökotermékek, továbbá azok a termékek, amelyek előállítása környezetbarát-, bio-, ökotechnológiával, környezetbarát csomagolásba, illetve környezetkímélő anyagok felhasználásával történik. Nem kerül elbírálásra a beérkezési határidő után érkezett pályázat, valamint az a pályázat, amely nem az erre a célra szolgáló adatlapon lett benyújtva. Amennyiben egy pályázó több pályázatot nyújt be, úgy az összes pályázatát kizárja az elbírálásból.

A pályázat egységes pályázati adatlapon nyújtható be, amely a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalában szerezhető be (4024 Debrecen, Piac u. 54. I. emelet 111. szoba) vagy letölthető a www.hbmo.hu internetes oldalról. A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos információkat Tóthné Bobonka Magdolna nyújt (elérhetőségei: 52/507-544, terrend@hbmo.hu, Jogi és Önkormányzati Főosztály, I. emelet 111. szoba). A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), zárt borítékban, postai úton ajánlott küldeményként Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság 4024 Debrecen, Piac u. 54. címre kell elküldeni, vagy személyesen a megyei önkormányzat Irattárában kell leadni (Debrecen, Piac u. 54. I. emelet 107. szoba). A borítékon kérik feltüntetni: „Minőségi Termék Pályázat 2011”

A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. augusztus 26. (péntek) 12.00 óra.