Hajdúszoboszló testvérvárosa Dicsőszentmárton szomszédságában
Küküllőpócsfalván található Erdély legrégebbi orgonája. A református
templom, melynek falai a felbecsülhetetlen értékű tárgyi emlék
otthonául szolgálnak, sajnos komoly felújításra szorul. A református
gyülekezet önerőből nem képes  a javításokat elvégezni, ezért dr. Vincze
Ferenc, városunk jegyzője adománygyűjtést indított útjára a kicsiny, többnyire
magyarlakta falu templomának felújítására.