Tisztelt Polgárok!

 

Képviselő-testületünk önkormányzati rendelet alapján az alábbi kitüntetéseket adományozhatja az arra érdemes személyeknek, szervezeteknek:

 

  1. Hajdúszoboszló Város Díszpolgára

  2. Hajdúszoboszló Városért

  3. Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért

  4. Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért

  5. Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért

  6. Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért

  7. Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért

  8. Kovács Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért

  9. Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért

  10. Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért

 

Kérem városunk polgárait, valamint a Hajdúszoboszlót ismerő és szerető nem helyi lakosokat, hogy írásos javaslataikat indoklással

2011. június 20. napjáig szíveskedjenek megtenni.

A javaslattételhez szükséges formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál, valamint letölthető a www.hajduszoboszlo.hu weboldalról.

 

 

Hajdúszoboszló, 2011. május 16.

 

Dr. Sóvágó László

polgármester