Az ünnepségen az iskola diákjai szaktanári segítséggel rövid, tömör és főleg a gyermekek érdeklődését felkeltő műsort állítanak össze.